Propositioner

Hur skall vi agera för att på sikt få jämnare lopp och

behålla fler inom ponnytravet?

 

 

På frågan om jämnare lopp har SPTF agerat de senaste åren med att införa prestationspremie för hingstar som visat god kvalitet i sina prestationer på tävlingsbanan detta för att därigenom stimulera aveln av prestationsindivider

.

Vi ser att antalet hingstar som tävlar både kat-A och kat-B ökat de senaste åren.

Detta kommer i förlängningen att ge resultat i aveln och vi kommer på sikt att få fler ponnyer som har bättre förmåga att trava fort. Men detta kommer att ta ett antal år.

 

 

 

Propositioner inom ponnytravet

 

Kan vi med propositionerna få fler att stanna kvar inom ponnytravet.

Då måste vi titta på hur de olika typerna av propositioner fungerar och vilka hästar som tillkommer och vilka som försvinner utan att vi märker det.

 

Att skriva ut propositioner för ponnytravlopp är en uppgift som många gånger är kontroversiell.

Tittar vi på hur det ser ut idag så har vi i ett antal olika varianter av propositioner.

För voltlopp: Rekordhandicap med grundlag, Intervallhandicap, Specialare och Tillägg efter prissumma.

För auto- linjestartslopp: Rekordbegränsade, Prissummebegränsade och Årgångs-/ Mästerskapslopp.

 

Syfte med olika varianterna kan i princip delas i tre olika syften när det gäller auto- linjestartslopp.

I Årgångs- / Mästerskapslopp så är syftet att få fram den bästa/snabbaste 3- eller 4-åring eller det bästa snabbaste stoet / ponnyn.

Vid Rekordbegränsade lopp är tanken att få jämna lopp och att hästar inom ett rekordintervall skall tävla mot varandra oavsett tidigare resultat / prissumma.

Vid Prissummebegränsade lopp är tanken att hästar som har lägre prissumma i förhållande till sitt rekord skall få en fördel för att på sikt få en större överensstämmelse mellan prissumma och rekord. Hästar som tidigare sprungit fort utan bra placeringar har här chans att få revansch..

 

När det gäller voltlopp med tillägg så är tanken följande

Vid rekordhandicap är tanken att hästarna med utgångspunkt från sina rekord skall placers så att de i princip skall komma samtidigt i mål oavsett tidigare resultat/ prissumma under förutsättning att hästarna går sina rekord.

Vid intervallhandicap är tanken att hästar med snabbare rekord / tillägg skall få en liten fördel och att denna fördel skall bli större ju fler tillägg ponnyn får i loppet och ingen hänsyn tas till tidigare resultat / prissumma.

Specialare här är tanken att hästarnas skall placeras med tillägg i förhållande till sina senaste resultat oavsett rekord eller tidigare resultat / prissumma.

Tillägg efter prissumma, här är tanken att hästarna placeras efter sina tidigare resultat / prissummor oavsett deras rekord. Tanken är att få en relativt stor överensstämmelse mellan prissumma och rekord. I denna typ av lopp har hästarna möjlighet att få revansch om de i tidigare lopp sprungit fort utan att få en bra placering.

 

 

 

Hur fungerar propositionerna i praktiken och hur uppmuntrar de att fortsätta att tävla med sin häst?

 

Autoloppen fungerar alldeles utmärkt när det gäller att kora årgångsmästare och svenska mästare, i dessa lopp är det äran att få vara med som är den största drivfjädern

Autolopp med proposition med tidsintervall lockar tyvärr bara de som finns bland de snabbaste inom rekordintervallet för loppet.

 

Propositioner utskrivna med tillägg efter tid/rekord har en stor svaghet i och med att förutsättningarna för dagen i tidigare lopp har stort avgörande hur fort hästarna sprungit i loppen. En tung bana beroende på ex.vis regn eller ovattnad lös bana gör att det går betydligt långsammare jämfört med hur det är att tävla på en bana en storloppsdag tillsammans med stortravet.

 

När det gäller voltlopp med tillägg har det återigen börjat skrivas ut lopp med långsamma grundlagstider, här är motiveringen att man skall locka hästar med långsamma rekord att vara med. Tyvärr har det totalt motsatt effekt i och med att vi hela tiden får in nya hästar i de lägsta klasserna. Förlorarna är de som sänker sina rekord men inte når någon framskjuten placering, i kommande lopp får de tillägg för sitt rekord men utan placering. Dessa lopp med långsamma grundlagstider är att lura de som har långsamma hästar fastän många argumenterar för att det skall gynna de långsamma hästarna.

Här har tillägg efter pengar den största effekten eftersom det bara är de placerade som får ev tillägg förhållande till tidigare lopp  i kommande lopp.